Czasopisma redagowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie
Czasopismo naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, założone w 2007 roku jako kontynuacja „Roczników Akademii Rolniczej w Poznaniu”
Serie:

  • Rolnictwo
  • Leśnictwo
  • Zootechnika
  • Technologia Drewna
  • Ogrodnictwo
  • Nauki o Żywności i Żywieniu
  • Melioracje i Inżynieria Środowiska

Journal of Agribusiness and Rural Development
Czasopismo naukowe publikujące wyniki badań poświęconych problematyce ekonomicznej i społecznej w sektorze rolno-żywnościowym i obszarach wiejskich. Czasopismo jest kontynuacją „Roczników Akademii Rolniczej w Poznaniu” – seria „Ekonomia”.

Acta Scientiarum Polonorum
Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze. Jego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach związanych z naukami rolniczymi. Nasze wydawnictwo redaguje dwie jego serie: