83-7160-030-5.jpg
EKSPLOATACJA MASZYN I URZąDZEń DO NAWOŬENIA MINERALNEGO
Tadeusz Sęk, Jacek Przybył
ISBN 83-7160-030-5,  
Wyd. 1,
1996,
pages: 96,

Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 1.50 PLN

W książce omówiono ważniejsze nawozy mineralne, właściwości fizyczno-mechaniczne oraz zasady mieszania stałych nawozów mineralnych, sposoby stosowania nawozów, terminy agrotechniczne wysiewu i dawki nawozów mineralnych, zasady przykrywania nawozów i mieszania ich z glebą, transport, magazynowanie oraz przechowywanie nawozów mineralnych i wapna nawozowego, przygotowywanie nawozów mineralnych do wysiewu, maszyny do rozsiewania nawozów mineralnych i wapna nawozowego, zasady organizacji pracy przy nawożeniu mineralnym.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie