83-7160-189-1.jpg
PROBLEMY ODWODNIENIOWEJ DEGRADACJI GLEB UPRAWNYCH W REJONACH KOPALNICTWA ODKRYWKOWEGO NA NIŬU ŚRODKOWOPOLSKIM
Stanisław Rząsa, Wojciech Owczarzak, Andrzej Mocek
ISBN 83-7160-189-1,  
Wyd. 1,
1999,
pages: 392,

Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 6.00 PLN

Monografia przedstawia wpływ kopalnictwa odkrywkowego węgla brunatnego na produktywność gleb usytuowanych wokół wyrobisk w Konińsko-Tureckim Zagłębiu Węglowym. W pracy omówiono szczegółńowe wyniki ponad 30-letnich wnikliwych badań pracowników Katedry Gleboznawstwa Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie