83-86363-99-1.jpg
EKSPLOATACJA MASZYN I URZąDZEń DO NAWOŬENIA ORGANICZNEGO
Tadeusz Sęk, Jacek Przybył
ISBN 83-86363-99-1,  
Wyd. 1,
1996,
pages: 100,

Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 1.50 PLN

Ze względu na właściwości fizyczno-mechaniczne nawozy organiczne dzielimy na stałe oraz płynne. Wymagają one odmiennych technologii, maszyn oraz urządzeń do przechowywania, przygotowywania i rozwożenia na pola. Autorzy prezentowanej publikacji przedstawili zagadnienia związane z eksploatacją urządzeń służących do produkcji oraz rozrzucania obornika oraz rozlewania gnojowicy.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie