83-7160-144-1.jpg
SADOWNICTWO
Tadeusz Hołubowicz
ISBN 83-7160-144-1,  
Wyd. 2,
1999,
pages: 420,

Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 17.00 PLN

W książce przedstawiono podstawowe zagadnienia z dzie­dziny sadownictwa, m.in. metody rozmnażania roślin sadow­niczych, gatunki i odmiany drzew oraz krzewów owo­co­wych, warunki klimatyczno-glebowe i ekonomiczne dla roz­woju sadownictwa, pielęgnację gleby, przechowalnictwo owoców. Dodano rozdział dotyczący integrowanej produkcji owoców.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie