83-7160-243-X.jpg
TORFOWISKA I TORF
Piotr Ilnicki
ISBN 83-7160-243-X,  
Wyd. 1,
2002,
pages: 606,

Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 14.00 PLN

Podręcznik zawiera rozległą wiedzę dotyczącą torfowisk i torfu z uwzględnieniem najważniejszych i najbardziej aktualnych osiągnięć nauki polskiej i światowej. W książce omówiono zagadnienia związane z genezą torfowisk, ich występowaniem, budową, klasyfikacją, hydrologią, mikroklimatem, florą, fauną, odwodnieniem, rolniczym i leśnym użytkowaniem, glebami hydrogenicznymi, ochroną i renaturyzacją, przemysłową eksploatacją, rolą torfowisk w obiegu gazów cieplarnianych, jak też zagadnienia organizacyjne, prawne oraz metody badań torfowisk, właściwości torfu, sposoby jego wykorzystania do celów opałowych, w lecznictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, ochronie środowiska i przemyśle, omówiono gytie, przedstawiono zasady zrównoważonego gospodarowania na torfowiskach i związane z tym rozwiązania organizacyjne i merytoryczne. Do książki włączono 10 tematycznych słowniczków podstawowych terminów torfoznawczych, mających ułatwić korzystanie z literatury obcojęzycznej. Podręcznik, opracowany na potrzeby kształcenia.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie