83-7160-358-4.jpg
ANALIZA USTALONYCH PRZEPłYWãW WãD GRUNTOWYCH METODą ELEMENTãW SKOńCZONYCH. OPROGRAMOWANIE INŬYNIERSKIE
Zbigniew Sroka, Zbigniew Walczak, Bogdan J. Wosiewicz
ISBN 83-7160-358-4,  
Wyd. 1,
2004,
pages: 178,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Land Reclamation and Environmental Engineering
Price: 7.00 PLN

Główną ideą książki jest dostarczenie czytelnikowi, a przede wszystkim studentom i inżynierom praktykom, prostego, ale efektywnego oprogramowania inżynierskiego z zakresu filtracji wód gruntowych. Dzięki łatwemu definiowaniu zadań, szybkiemu ich rozwiązywaniu oraz różnorodnym możliwościom wizualizacji wyników umożliwi ono studentom efektywną analizę problemów z wielu przedmiotów. Powinno także stać się narzędziem specjalistycznego treningu i wyrabianiu intuicji inżynierskiej. Może być również z powodzeniem wykorzystywane w praktyce zawodowej. W podręczniku zawarto opis oprogramowania, opartego na metodzie elementów skończonych, wraz z wieloma przykładami zastosowań. Dołączony CD-ROM, który nieodpłatnie udostępniamy wraz z książką, zawiera omówione programy oraz wszystkie przykłady zamieszczone w podręczniku. Wstęp i dwa pierwsze rozdziały (matematyczne formułowanie ustalonych problemów ruchu wód gruntowych oraz metoda elementów skończonych w filtracji ustalonej) napisał Bogdan J. Wosiewicz. Rozdział czwarty, dotyczący graficznej prezentacji wyników, opracował Zbigniew Walczak. Rozdział omawiający przepływy filtracyjne z uwzględnieniem strefy niepełnego nasycenia (szósty) przygotował Zbigniew Sroka. Pozostałe rozdziały zostały zredagowane wspólnie przez autorów niniejszego opracowania.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie