83-7160-371-1.jpg
OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE I URZąDZENIA PAKUJąCE W PRZEMYśLE MIęSNYM. WYBRANE ZAGADNIENIA Z TECHNOLOGII MIęSA
Hanna Gajewska-Szczerbal
ISBN 83-7160-371-1,  
Wyd. 1,
2004,
pages: 78,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 1.50 PLN

Skrypt zawiera opis i charakterystykę najważniejszych stosowanych w przemyśle mięsnym opakowań jednostkowych przeznaczonych do wędlin i mięsa: osłonek, folii i puszek metalowych. W opracowaniu przedstawiono systemy pakowania wyrobów mięsnych oraz wykorzystywane w tym procesie maszyny i urządzenia. Podano też zasady etykietowania i znakowania opakowań oraz scharakteryzowano interakcje tworzyw opakowaniowych ze środowiskiem naturalnym. Skrypt powstał z myślą o studentach Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu oraz Wydziału Rolniczego, kierunku ekonomika gospodarki żywnościowej, Akademii Rolniczej a także o osobach zainteresowanych problematyką opakowalnictwa w przemyśle mięsnym.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie