83-7160-416-5.jpg
DIAGNOSTYKA CYTOGENETYCZNA ZWIERZąT DOMOWYCH
Marek Świtoński, Ewa Słota, Kazimierz Jaszczak
ISBN 83-7160-416-5,  
Wyd. 1,
2006,
pages: 165,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 20.50 PLN

Podręcznik jest pierwszym kompleksowym opracowaniem przedstawiającym możliwości i znaczenie badań cytogenetycznych zwierząt domowych. W pierwszej części zostało omówione podstawowe zagadnienia dotyczące struktury chromosomów oraz zmian w ich morfologii i zachowaniu się w czasie podziału jądra komórkowego. Dalej autorzy przedstawiają poszczególne metody diagnostyczne, wzbogacone o praktyczne komentarze. Kolejna część pracy poświęcona jest różnorodnym defektom liczby i struktury chromosomów, zasadom ich oceny i sposobom prezentacji zgodnym z ustaleniami międzynarodowymi.
Podręcznik kończy przegląd podstawowych informacji o nieprawidłowościach kariotypu omawianych gatunków zwierząt domowych na podstawie danych światowych, a następnie - wyników 30-letnich badań prowadzonych w Polsce. Tekst książki został bogato zilustrowany oryginalnymi mikrofotografiami, które pochodzą z pracowni cytogenetycznych prowadzonych przez autorów.
Ze względu na duże znaczenie badań cytogenetycznych w hodowli zwierząt i medycynie weterynaryjnej podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków: zootechnika, weterynaria, biotechnologia i biologia, a także dla uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie