83-7160-438-6.jpg
KONSERWY MIęSNE. WYBRANE ZAGADNIENIA Z TECHNOLOGII MIęSA
Bożena Danyluk, Jan Pyrcz, Ryszard Kowalski
ISBN 83-7160-438-6,  
Wyd. 1,
2006,
pages: 58,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 14.00 PLN

Książka omawia podstawowe zagadnienia związane z produkcją, przechowywaniem i jakością konserw mięsnych. Szczególną uwagę poświęcono problematyce zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego tych wyrobów, zarówno poprzez odpowiednie zaprojektowanie procesu ich produkcji jak i organizację kontroli ich jakości. Książka jest przeznaczona zarówno dla praktyków jak i jako materiał dydaktyczny.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie