978-83-7160-493-5.jpg
WYBRANE METODY BADANIA PROCESãW PLONOTWãRCZYCH
Hanna Bandurska, Barbara Politycka, Małgorzata Zielezińska
ISBN 978-83-7160-493-5,  
Wyd. 1,
2008,
pages: 90,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 19.00 PLN

Podręcznik metodyczny przygotowany przede wszystkim dla studentów drugiego stopnia specjalizujących się w zakresie biologii roślin użytkowych na kierunkach: biologia, ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo, biotechnologia. Podręcznik opracowali pracownicy Katedry Fizjologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o wieloletnim stażu w pracy dydaktycznej oraz naukowej i eksperymentalnej.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie