978-83-7160-468-3.jpg
CHOROBY ROśLIN ROLNICZYCH
Zofia Fiedorow, Barbara Gołębniak, Zbigniew Weber
ISBN 978-83-7160-468-3,  
Wyd. 4 uzup.,
2008,
pages: 207,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 23.00 PLN

Skrypt zawiera informacje dotyczące występowania, objawów, szkodliwości i przyczyn chorób poszczególnych grup roślin oraz sposobów ochrony przed nimi. O doborze opisywanych chorób zdecydowała przede wszystkim częstotliwość ich występowania, rzeczywista i potencjalna szkodliwość, ale także dorobek naukowy pracowników Katedry Fitopatologii Akademii Rolnicze w Poznaniu (np. choroby wikliny).

W niniejszym IV wydaniu skryptu wprowadzono obowiązującą obecnie systematykę i nazwy patogenów oraz najnowsze informacje związane z ich rozwojem i możliwościami zwalczania.Autorami opracowania są profesorowie Katedry Fitopatologii od ponad 30 lat prowadzący badania i zajęcia dydaktyczne związane z opisywanymi chorobami.Skrypt przygotowano głównie dla studentów Wydziału Rolniczego,ale z powodzeniem mogą z niego korzystać również pracownicy Inspekcji Ochrony Roślin i Inspekcji Nasiennej oraz zakładów produkujących środki ochrony roślin i firm zajmujących się ich dystrybucją.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie