978-83-7160-532-1.jpg
ZARZąDZANIE PRZEDSIęBIORSTWEM NASIENNYM
Roman Hołubowicz
ISBN 978-83-7160-532-1,  
Wyd. 1,
2009,
pages: 163,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 7.00 PLN

Skrypt przedstawia,w układzie chronologicznym,najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem nasiennym.Materiały,w tym także wzory dokumentów i umów,przepisy i akty prawne,autor zebrał w czasie wielu lat współpracy z polskimi i zagranicznymi firmami nasiennymi.  Książka przeznaczona jets zarówno dla studentów ogrodnictwa uczelni przyrodniczych i rolniczych,jak i dla praktyków,pozwalając na opanowanie i ugruntowanie wiedzy o zarządzaniu firmą nasienną.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie