978-83-7160-526-0.jpg
PRODUKCJA ZWIERZęCA - WYBãR TEKSTãW FACHOWYCH Z JęZYKA NIEMIECKIEGO DLA STUDENTãW WYDZIAłU NAUK O ūYWNOśCI I ūYWIENIU
Wiesława Banaszak, Jolanta Langkafel
ISBN 978-83-7160-526-0,  
Wyd. 1,
2009,
pages: 133,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Others
Price: 7.00 PLN

Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu.Może być również używany w liceach profilowanych i szkołach kształcących młodzież w branży spożywczej.Jego celem jest zapoznanie studentów z podstawowym słownictwem fachowym oraz przygotowanie do samodzielnego korzystania z literatury specjalistycznej w języku niemieckim. Książka jest pierwszą z trzech zaplanowanych części,poświęconą artykułom spożywczym pochodzenia zwierzęcego.Kolejne będą dotyczyć artykułów pochodzenia roślinnego oraz żywienia człowieka.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie