83-7160-397-5.jpg
PRZEWODNIK DO ćWICZEń Z NASIENNICTWA ROśLIN WARZYWNYCH
Roman Hołubowicz
ISBN 83-7160-397-5,  
Wyd. 1,
2005,
pages: 132,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 6.00 PLN

Skrypt zawiera podstawowe informacje dotyczące nasiennictwa roślin warzywnych przydatne do ćwiczeń z przedmiotu "Nasiennictwo ogrodnicze".Obejmuje również wybrane zagadnienia z agrotechniki tych roślin uprawianych z przeznaczeniem na nasiona oraz najważniejsze dane o kontroli,organizacji i handlu nasionami warzyw w Polsce.Zawiera także przykłady pytań na sprawdzianach z nasiennictwa.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie