978-83-7160-534-5.jpg
ANAPIG. KOMPUTEROWA OBSłUGA STADA śWIń
Leszek Mroczko, Zbigniew Sobek
ISBN 978-83-7160-534-5,  
Wyd. 1,
2009,
pages: 167,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 14.00 PLN

Komputerowy System Obsługi Stada Trzody Chlewnej AnaPig to program do zarządzania gospodarstwem specjalizującym się w produkcji świn.Umożliwia szybkie i efektywne przetwarzanie danych na temat użytkowości rozpłodowej,tucznej oraz rzeźnej zwierząt,a także określanie wartości produkcyjnej i ekonomicznej stada trzody chlewnej. Najważniejsze cechy AnaPig : możliwość prowadzenia wielu stad w jednym programie,obsługa stad zarodowych oraz towarowych,tworzenie indywidualnych kartotek loch,knurów,miotów,pokryć,zdarzeń produkcyjnych i hodowlanych,leczenia,zabiegów weterynaryjnych itd.,wyliczanie wyników produkcyjności stada,rejestrowanie wielu różnorodnych danych,ścisła współpraca z Centralną Bazą Internetową Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus",różnorodność raportów produkcyjnych i hodowlanych,wiele innych ciekawych raportów,zestawień,analiz i wykresów.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie