978-83-7160-565-9.jpg
ROśLINY STANOWISK WILGOTNYCH ORAZ WODNYCH
Ryszard Staniszewski, Józef Szoszkiewicz
ISBN 978-83-7160-565-9,  
Wyd. I,
2009,
pages: 95,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Land Reclamation and Environmental Engineering
Price: 14.00 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrypt jest przeznaczony głównie dla studentów kierunków Gospodarka przestrzenna oraz Inżynieria środowiska i powinien im przybliżyć gatunki roślin, z którymi mogą się zetknąć podczas zajęć laboratoryjnych i terenowych, a także w przyszłej pracy zawodowej. Znajomość roślin zielnych, z których część posiada sprawdzone właściwości wskaźnikowe siedliska, może się okazać przydatna w ocenie stopnia żyzności wód powierzchniowych, zawartości niektórych pierwiastków w glebie czy też potrzeby zastosowania zabiegów melioracyjnych na terenach łąkowych.

 

W skrypcie opisano 86 gatunków roślin ujętych w pięciu rozdziałach:1. Trawy, 2.Turzycowate, 3.Motylkowate, 4.Rosłiny wodne i brzegowe, 5. Wybrane gatunki różnych rodzin.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie