978-83-7160-563-5.jpg
GENOMIKA BYDłA I śWINI
Lech Zwierzchowski, Marek Świtoński (red.)
ISBN 978-83-7160-563-5,  
Wyd. I,
2009,
pages: 354,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 14.00 PLN

 

Dwudziestoletni okres intensywnych badań organizacji genomu bydła i świni zaowocował wieloma znaczącymi osiągnięciami. Wśród nich należy wymienić poznanie sekwencji genomu, opracowanie wysoce nasyconych markerowych map genomowych, utworzenie nowoczesnych narzędzi badawczych takich jak mikromacierze SNP i mikromacierze ekspresyjne. Zgromadzona wiedza znajduje coraz szersze zastosowanie w hodowli obu gatunków. Zidentyfikowano liczne regiony QTL oraz polimorfizmy DNA, które są odpowiedzialne bądź związane ze zmiennością fenotypową cech użytkowych lub powstaniem chorób dziedzicznych. Obecnie szczególne znaczenie zyskują badania mechanizmów zaangażowanych w regulację ekspresji genów w kontekście ich związku z fenotypem. Ten kierunek badawczy koncentruje się na transkryptomice, a także epigenomice.

W niniejszym opracowaniu oprócz wiedzy o organizacji, polimorfizmie i funkcjonowaniu genomu omówiono także genetyczne mechanizmy procesów miogenezy, adipogenezy oraz mammo- i laktogenezy, które są kluczowe dla głównych kierunków użytkowania obu gatunków.

Książka poza walorami naukowymi spełnia kryteria wartościowego podręcznika akademickiego, adresowanego przede wszystkim do studentów drugiego i trzeciego stopnia kształcenia na kierunkach: zootechnika, biotechnologia, biologia oraz weterynaria.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie