978-83-7160-586-4.jpg
GENEZA, ANALIZA I KLASYFIKACJA GLEB
Andrzej Mocek, Stanisław Drzymała
ISBN 978-83-7160-586-4,  
Wyd. V zm.,
2010,
pages: 418,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 42.50 PLN

Na rynku księgarskim brakuje podręczników z gleboznawstwa, które poza wiedzą o genezie i analizie gleb zawierałyby również nowoczesną metodykę oznaczania ich podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. W publikacji znajdują się rozdziały dotyczące: zarysu mineralogii, petrografii i geomorfologii, budowy morfologicznej gleb, parametrów fizycznych i chemicznych, klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb, zarysu kartografii, waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz podstaw ochrony pokrywy glebowej (przekształceń geomechanicznych, hydrologicznych, chemicznych, itp.). Prezentowana pozycja jest zatem poszerzonym kompendium wiedzy niezbędnej do poznania funkcjonowania gleb, podstawowego warsztatu pracy rolnika, ogrodnika i leśnika.

Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów uczelni przyrodniczych, jednak mogą z niego w pełni korzystać studenci kierunków przyrodniczych wielu uniwersytetów (biologia, geografia, ochrona środowiska) oraz politechnik realizujących studia w zakresie ochrony środowiska oraz geodezji i kartografii.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie