978-83-7160-589-5.jpg
PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY HODOWLANEJ
Tomasz Strabel, Katarzyna Rzewuska
ISBN 978-83-7160-589-5,  
Wyd. I,
2010,
pages: 84,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 18.00 PLN

Budowanie, analizowanie i doskonalenie programów hodowlanych zwierząt gospodarskich wymaga dużej wiedzy na temat genetyki i metod doskonalenia zwierząt. Narzędzia komputerowe pomagają w zrozumieniu wielu problemów związanych z ich funkcjonowaniem. Szczególnie użyteczne są programy symulacyjne, które umożliwiają dokładne przeanalizowanie alternatywnych strategii przed przystąpieniem do działania na rzeczywistych populacjach.

Minimum programowe studiów na kierunku zootechnika obejmuje przedmiot dotyczący programów hodowlanych. „Planowanie i organizację pracy hodowlanej. Materiały do ćwiczeń” przygotowano z myślą o uczestnikach tego kursu, choć mogą one zainteresować również hodowców praktyków. W skrypcie poruszono wiele rozmaitych zagadnień związanych z realizacją programów hodowlanych, które bardzo często odnoszą się bezpośrednio do praktyki hodowlanej.  

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie