978-83-7160-604-5.jpg
TOWAROZNAWSTWO WYBRANYCH PRODUKTãW SPOŬYWCZYCH. PRZEWODNIK DO ćWICZEń.
Ewa Flaczyk, Józef Korczak (red.)
ISBN 978-83-7160-604-5,  
Wyd. II uzup.,
2010,
pages: 242,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 28.00 PLN

Towaroznawstwo produktów spożywczych zajmuje się badaniem jakości żywności. Bada te cechy i właściwości produktów spożywczych, które decydują bezpośrednio lub pośrednio o przydatności poszczególnych towarów w żywieniu człowieka, a także o ich przydatności wcześniej w przetwórstwie i dystrybucji.

Przedmiotem skryptu jest ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych, które bądź nie były szerzej opisane w innych opracowaniach na temat oceny towaroznawczej produktów spożywczych, bądź są przeprowadzane w ramach przedmiotów obejmujących przetwórstwo żywności.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie