978-83-7160-601-4.jpg
ELEMENTY TEORII TRANSPORTU ROLNICZEGO
Adam Krysztofiak
ISBN 978-83-7160-601-4,  
Wyd. I,
2010,
pages: 86,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 19.00 PLN

Transport ma poważny udział w procesach produkcji rolniczej. Szacuje się, ze stanowi on nawet do 50% całkowitych kosztów i czasochłonności tej produkcji. Dlatego sprawny przebieg procesów transportowych jest bardzo ważny. Transport rolniczy jest specyficzny, co odróżnia go od transportu drogowego. Na specyfikę składają się: rodzaj przewożonych ładunków, stosowanych środków transportowych i dróg transportu (często przypadają one bezpośrednio na polu) oraz cykliczność kursów środków transportowych i konieczność ich zsynchronizowania z maszynami pracującymi w polu, a także sezonowość potrzeb transportowych.

W oddawanym do rąk Czytelnika podręczniku zostały wyjaśnione wybrane zjawiska zachodzące podczas procesów transportowych w rolnictwie. Ich poznanie, w intencji autora, przyczyni się do udoskonalenia produkcji rolniczej.

Podręcznik jest przeznaczony dla osób interesujących się teorią transportu rolniczego i studentów, głównie kierunku studiów Technika rolnicza i leśna.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie