978-83-7160-617-5.jpg
PODSTAWY RACHUNKOWOśCI I GOSPODARKI FINANSOWEJ W LASACH PAńSTWOWYCH
Antoni Buraczewski (red.)
ISBN 978-83-7160-617-5,  
Wyd. III,
2011,
pages: 272,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Forestry
Price: 38.00 PLN

Zasadniczą część opracowania stanowią podstawy i zasady rachunkowości, w tym zagadnienia charakterystyczne dla rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Uzupełnieniem są przyjęte reguły gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, budowa systemu informatycznego (SILP) oraz ogólne przesłanki zarządzania finansami i planowania. Treść rozdziałów podręcznika kończą porady praktyka i pytania kontrolne. Załączniki ilustrują wybrane zagadnienia teoretyczne bądź podstawowe sprawozdania finansowe.

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów studiów kierunku Leśnictwo. Ponadto praca ta może być użyteczna dla szerokiego grona pracowników administracji leśnej oraz leśników pracujących w innych organizacjach, którzy zawartą w podręczniku wiedzę pragną wykorzystać w praktyce. Zdobyte tą drogą wiadomości powinny być jednak pogłębione o szczegółowe, zmieniające się rozwiązania określone aktami normatywnymi i ich interpretacją.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie