978-83-7160-624-3.jpg
ZBIãR ZBãŬ I ROśLIN PODOBNYCH TECHNOLOGICZNIE
Jacek Przybył, Tadeusz Sęk
ISBN 978-83-7160-624-3,  
Wyd. I,
2010,
pages: 251,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 32.00 PLN

„Zbiór zbóż i roślin podobnych technologicznie” jest monograficznym opracowaniem zagadnień związanych ze zbiorem ziarna zbóż, kukurydzy oraz nasion rzepaku, ich obróbką pozbiorową i przechowywaniem. Omówiono w nim także metody zbioru słomy i zagospodarowanie resztek pożniwnych oraz zasygnalizowano możliwość zbioru roślin niezbożowych kombajnami zbożowymi.

W podręczniku przedstawiono wymagania agrotechniczne i metody zbioru, rodzaje i charakterystykę strat oraz uszkodzeń, a także sposoby ich ograniczenia. Scharakteryzowano zalecenia i wymagania agrotechniczne obróbki pozbiorowej i konserwacji ziarna oraz nasion. Dokładnie opisano stosowane maszyny, a zwłaszcza kombajny zbożowe użytkowane obecnie w polskim rolnictwie i dostępne na krajowym rynku maszyn rolniczych. Zamieszczone rysunki umożliwiają poznanie konstrukcji maszyn i ich zespołów roboczych oraz urządzeń do procesu technologicznego zbioru zbóż. Przedstawiono również wpływ rozwiązań zespołów roboczych maszyn żniwnych na ich właściwości eksploatacyjne. Zawarte w książce informacje mogą być przydatne w doborze odpowiednich typów maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarstw rolnych.

Komunikatywny układ treści podręcznika pozwoli studentom poznać najnowocześniejsze technologie i maszyny do zbioru, obróbki oraz przechowalnictwa ziarna i nasion, a także do zbioru słomy i zagospodarowania resztek pożniwnych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie