978-83-7160-625-0.jpg
SKUTECZNOść DZIAłANIA SUPERPLASTYFIKATORãW Z UWZGLęDNIENIEM RãŬNYCH RODZAJãW CEMENTU
Anna Grabiec
ISBN 978-83-7160-625-0,  
Wyd. I,
2011,
pages: 106,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Land Reclamation and Environmental Engineering
Price: 27.50 PLN

W pracy omówiono zagadnienie efektywności działania superplastyfikatorów z uwzględnieniem różnych rodzajów cementu. Skupiono się przede wszystkim na współdziałaniu cement-domieszka upłynniająca, biorąc pod uwagę efekty technologiczne stosowania superplastyfikatorów w świeżych i stwardniałych kompozytach cementowych; czynnikiem różnicującym superplastyfikatory była ich baza chemiczna.

Określono również wpływ współdziałania cement-superplastyfikator na hydratację i mikrostrukturę tworzyw cementowych, w tym po dłuższych okresach twardnienia.

Publikacja jest adresowana do czytelników interesujących się technologią betonu, zwłaszcza możliwością modyfikowania właściwości tworzyw cementowych za pomocą domieszek upłynniających.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie