978-83-7160-636-6.jpg
SUSZENIE KONWEKCYJNE - BADANIE KINETYKI I BILANSU MASY
Antoni Ryniecki
ISBN 978-83-7160-636-6,  
Wyd. I,
2011,
pages: 17,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 8.00 PLN

Publikacja stanowi część cyklu „Inżynieria procesowa biosurowców”.  Jest to cykl materiałów dydaktycznych przeznaczony głównie dla studentów wszystkich kierunków na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu oraz kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, choć może też być wykorzystany na innych kierunkach studiów.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie