978-83-7160-633-5.jpg
DORADZTWO W NASIENNICTWIE
Roman Hołubowicz
ISBN 978-83-7160-633-5,  
Wyd. I,
2011,
pages: 84,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 26.00 PLN

Skrypt zawiera podstawowe informacje dotyczące doradztwa w nasiennictwie przydatne do zajęć z przedmiotu „Doradztwo w nasiennictwie”. Obejmuje praktyczne informacje o niektórych firmach nasiennych: polskich i zagranicznych. W tekście podano także przykłady konkretnych zaleceń oraz materiałów przydatnych w szkoleniach i kursach branżowych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie