978-83-7160-643-4.jpg
TOWAROZNAWSTWO ŬYWNOśCI POCHODZENIA ZWIERZęCEGO
Ewa Flaczyk, Danuta Górecka, Józef Korczak (red.)
ISBN 978-83-7160-643-4,  
Wyd. II uzup.,
2011,
pages: 330,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 40.00 PLN

„Towaroznawstwo żywności pochodzenia zwierzęcego” jest nowoczesnym i unikalnym podręcznikiem dotyczącym surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczów jadalnych. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na wymagania dotyczące wskaźników jakości żywności pochodzenia zwierzęcego oraz na ich wartość odżywczą, dietetyczną i bioaktywną.

Podręcznik zawiera krótki opis procesu technologicznego oraz charakterystykę towaroznawczą następujących grup surowców i przetworów: mleko i koncentraty mleczne, mleczne napoje fermentowane, sery, desery mrożone, tłuszcze, mięso, wędliny, ryby i owoce morza, drób i przetwory drobiowe, jaja i przetwory mleczarskie.

Książka jest przeznaczona dla studentów technologii żywności i żywienia człowieka, dietetyki, towaroznawstwa, zarządzania jakością żywności i ekonomiki gospodarki żywnościowej. Może być także wielce przydatna producentom żywności oraz osobom zajmującym się zarówno dystrybucją, jak i kontrolą jakości wytworzonej żywności.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie