978-83-7160-596-3.jpg
BIOINŬYNIERIA PRODUKCJI MLEKA SUROWEGO
Marian Lipiński
ISBN 978-83-7160-596-3,  
Wys. I,
2010,
pages: 249,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 30.00 PLN

Każdego dnia na świecie uzyskuje się blisko 2 miliony ton mleka. Polska jest znaczącym jego producentem. Sukces ekonomiczny mleczarstwa jest funkcją wysokiej jakości mleka i jego przetworów osiąganych możliwie najmniejszymi kosztami. Nie jest to łatwe i wymaga głębokiej, interdyscyplinarnej wiedzy. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z nowoczesną bioinżynierią produkcji mleka.

Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do studentów uniwersytetów rolniczych i inżynierów.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie