83-7160-308-8.jpg
WPROWADZENIE DO STATYSTYKI I EKONOMETRII
Radosław Kala
ISBN 83-7160-308-8,  
Wyd. 1,
2003,
pages: 158,

Topic: Others
Price: 4.00 PLN

Zwarty wykład z podstaw wnioskowania statystycznego, analizy regresji jednej i wielu zmiennych, ekonometrycznej analizy popytu, a także analizy szeregów czasowych. W wykładzie podano czytelne wyjaśnienie założeń i istoty każdej z przedstawionych metod z równoczesnym pokazaniem ich praktycznej przydatności w odwołaniu do konkretnego zbioru danych. Książka z założenia jest samowystarczalna, ale znajomość rachunku prawdopodobieństwa i analizy matematycznej znacznie ułatwia przyswojenie wyłożonego materiału. Jej zakres jest zgodny z wymaganiami programowymi obowiązującymi na kierunkach studiów ekonomicznych, takich jak: ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie i marketing oraz informatyka i ekonometria.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie