rozprawa.jpg
IDENTYFIKACJA JAKOśCI WYBRANYCH PRODUKTãW BRANŬY ROLNO-SPOŬYWCZEJ I RONICZEGO PRZETWARZANIA ODPADãW Z WYKORZYSTANIEM GłęBOKICH MODELI NEURONOWYCH
Maciej Zaborowicz
ISBN 978-83-7160-895-7,  
I,
2018,
pages: 130,
postdoctoral thesis
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 0.00 PLN

Książka nieprzeznaczona do sprzedaży

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie