Księgarnia i zamówienia listowne

Sprzedaż książek prowadzi księgarnia ŻAK w gmachu Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (parter), ul. Wojska Polskiego 28.

Księgarnia jest czynna w godz. 8-16 (pon.-piąt.) oraz 10-13 (sob.).

ŻAK prowadzi również sprzedaż wysyłkową (płatność w formie przelewu lub za zaliczeniem pocztowym).

Zamówienia telefoniczne, listowne, przesłane faksem lub Internetem prosimy kierować na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Collegium Maximum
Księgarnia ŻAK
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel./faks 61 848 7542
e-mail: ksiegarnia-zak@wp.pl

W zamówieniu należy podać adres oraz numer NIP.

Jeżeli pragną Państwo otrzymać fakturę VAT, prosimy dołączyć upoważnienie do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Zamawiający ponosi koszt przesyłki.

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenieoszenie do planu wydawniczego 2016- pdf Zgłoszenie do planu wydawniczego 2018

Nasze czasopisma

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
WieÂści Akademickie