83-7160-270-7.jpg
ZBIÓR I KONSERWACJA ZIELONEK
Tadeusz Sęk, Jacek Przybył, Jacek Dach
ISBN 83-7160-270-7  
Wyd. 1
2002
s. 212

Dział: Rolnictwo i Bioinżynieria
Cena: 7.00 zł

Nakład wyczerpany

W opracowaniu omówiono wymagania agrotechniczne, nowoczesne technologie zbioru, składowania i konserwacji zielonek przeznaczonych na siano, kiszonki i do produkcji suszu. Dużą uwagę zwrócono na straty powstająące na wszystkich etapach procesów produkcyjnych i  na sposoby ich ograniczania. Omówiono nowoczesne technologie produkcji kiszonek z zielonek przewiędniętych w belach owijanych folią, nie wymagające budowy kosztownych stałych zbiorników. Przedstawione w książce technologie, maszyny i wymagania agrotechniczne mogą być wykorzystywane we wszystkich typach gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją pasz z zielonek.