83-7160-284-7.jpg
SKŁADNIKI MINERALNE W ŻYWIENIU CZŁOWIEKA
Anna Brzozowska (red.)
ISBN 83-7160-284-7  
Wyd. 2
2003
s. 113

Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
Cena: 12.50 zł

Nakład wyczerpany

Ze wstępu prof. dr. hab. Jana Gawęckiego: “W monografii w przystępnej formie przedstawiono współczesną wiedzę dotyczącą roli składników mineralnych w żywieniu. Książka rozpoczyna się ogólnym wprowadzeniem, które klasyfikuje składniki mineralne, ukazuje, jak organizm człowieka nimi gospodaruje, i naświetla niezwykle ważne zagadnienie biodostępności. Następnie bardziej szczegółowo omówiono funkcje składników mineralnych w kontekście: budowy kości i zębów, tworzenia czerwonych krwinek, regulacji hormonalnej, zapobiegania niepożądanemu utlenianiu, gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej. W kolejnych rozdziałach zostało przedstawione zapotrzebowanie organizmu i zalecane normy spożycia składników mineralnych oraz ich występowanie w żywności i racjach pokarmowych. Końcowa część opracowania traktuje o przyczynach, wykrywaniu i występowaniu niedoborów składników mineralnych w różnych grupach społecznych oraz profilaktyce i zwalczaniu tych niedoborów przez wzbogacanie żywności i suplementację”.