83-7160-345-2.jpg
POTENCJAŁ PRODUKCYJNY ROLNICTWA POLSKIEGO I EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA W ASPEKCIE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
Walenty Poczta, Małgorzata Kołodziejczak
ISBN 83-7160-345-2  
Wyd. I
2004
s. 120

Dział: Ekonomia
Cena: 18.00 zł

koszykDo koszyka

Głównym celem opracowania jest analiza sektorowa w skali międzynarodowej, w której badanym sektorem jest rolnictwo polskie na tle rolnictwa Unii Europejskiej. Cele cząstkowe analizy sprowadzają się do ukazania potencjału wytwórczego i jego struktury przez pomiar zasobów i nakładów, kwantyfikacji wolumenu uzyskanych wyników produkcyjnych i ekonomicznych, ich struktury i zmian oraz pomiaru efektywności. Zakres czasowy badań obejmuje w ujęciu dynamicznym lata 1989-2001 oraz w statycznym najnowsze dostępne dane.

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenieoszenie do planu wydawniczego 2016- pdf Zgłoszenie do planu wydawniczego 2018

Nasze czasopisma

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
WieÂści Akademickie