83-7160-332-0.jpg
WYSTĘPOWANIE ORAZ ZNACZENIE EKOLOGICZNE I ROLNICZE MOTYLKOWATYCH W ZBIOROWISKACH ŁĄKOWYCH ŚRODKOWEJ POLSKI
Józef Szoszkiewicz, Janina Zbierska, Romuald Dembek, Krzysztof Szoszkiewicz, Ryszard Staniszewski
ISBN 83-7160-332-0  
Wyd. 1
2003
s. 104
monografie
Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
Cena: 4.00 zł

koszykDo koszyka

W monografii zebrano wyniki wieloletnich badań pogłębionych studiami literaturowymi. Wymagania siedliskowe gatunków określono na tle całych fitocenoz wydzielonych na podstawie badań geobotanicznych. Zbiorowiska roślinne oceniono pod względem fitosocjologicznym. Wykonano analizy chemiczne gleby i materiału roślinnego oraz badania gleboznawcze. Określono też za pomocą nowoczesnych metod statystycznych zależności między występowaniem roślin motylkowatych a istotnymi parametrami siedliska. Publikacja może zainteresować pracowników naukowych zajmujących się systematyką fitocenoz łąkowych oraz oceną biologiczną i rolniczą motylkowatych, będzie pomocna w nauczaniu akademickim na kierunkach: agronomia, zootechnika, biologia, ochrona środowiska – oraz przydatna pracownikom służby rolnej, szczególnie zajmujących się łąkarstwem.

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenieoszenie do planu wydawniczego 2016- pdf Zgłoszenie do planu wydawniczego 2018

Nasze czasopisma

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
WieÂści Akademickie