83-7160-317-7.jpg
METODY POMIARÓW I KONTROLI JAKOŚCI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM I BIOTECHNOLOGII
Mieczysław Jankiewicz, Zenon Kędzior (red.)
ISBN 83-7160-317-7  
Wyd. 2
2003
s. 554
monografie
Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
Cena: 19.00 zł

Nakład wyczerpany

W monografii przedstawiono podstawy teoretyczne stosowania metod immunochemicznych, analitycznych technik separacyjnych, jak elektroforeza, chromatografia cieczowa i gazowa oraz spektrometria masowa, sensorów chemicznych biosensorów, szybkich metod mikrobiologicznych i sond genetycznych, metod wykrywania i analizy żywności modyfikowanej genetycznie, a także metod badania właściwości reologicznych i powierzchniowo czynnych żywności. Książka jest równocześnie przewodnikiem w zakresie procedur stosowanych w praktyce analitycznej i kontroli jakości żywności oraz biotechnologii. Bogata bibliografia powinna ułatwić czytelnikowi dalsze samodzielne pogłębienie wiedzy.