rozprawa.jpg
EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ISTNIENIA WYBRANYCH WYROBÓW PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO
Agata Stachowiak-Wencek
Zesz. Nr 372
2005
s. 87
rozprawy naukowe
Dział: Technologia Drewna
Cena: 12.00 zł

Nakład wyczerpany

W przemyśle meblarskim są wytwarzane wyroby,które w zależności od rodzaju zastosowanych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych charakteryzują się zróżnicowanym oddziaływaniem na środowisko naturalne.Współczesne meble,produkowane głównie z tworzyw drzewnych z nieznacznym udziałem drewna,wykańczane powłokami lakierowymi i tworzywami sztucznymi,nie zawsze są wyrobami obojętnymi dla środowiska naturalnego. Istnieje więc konieczność ustalenia podstaw metodologicznych oceny wyrobów meblarskich,umożliwiających opracowanie procedury ich kategoryzacji i certyfikacji.Zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi kryteria te powinny się opierać na analizie całego cyklu istnienia wyrobu,w którym wyrób ekologiczny powinien wykazywać jak najmniejszy niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Jednym z nowych narzędzi metodologicznych ułatwiających zrozumienie mechanizmów oddziaływania wyrobów na środowisko jest  ekologiczna ocena cyklu życia  (ang.Life Cycle Assessment), określana skrótem LCA.