83-7160-408-4.jpg
MECHANIKA PŁYNÓW
Bogumił Lewandowski
ISBN 83-7160-408-4  
Wyd. 1
2006
s. 250
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
Cena: 27.50 zł

Nakład wyczerpany

Podręcznik zawiera podstawowy kurs mechaniki płynów: opis właściwości cieczy i gazów, praw rządzących ruchem płynów, ich oddziaływaniem na otoczenie oraz opis zagadnień pozwalających na poznanie podstawowych zjawisk związanych zi ruchem cieczy i gazów. Wiedza ta umożliwi zrozumienie formułowanych założeń ograniczających zastosowanie otrzymanych wyników, co jest szczególnie ważne w wykorzystaniu gotowych programów komputerowych. Podręcznik może być bardzo pomocny w rozwiązywaniu praktycznych zadań, występujących wi takich dziedzinach jak: hydrologia, inżynieria rzeczna, budowle, wodociągi i kanalizacje. Autor podręcznika jest emerytowanym profesorem Akademii Rolniczej wi Poznaniu, doktorem nauk technicznych w zakresie budownictwa, organizatorem i wieloletnim kierownikiem Katedry Budownictwa Wodnego na Wydziale Melioracji ii Inżynierii Środowiska.