83-7160-419-X.jpg
STAN I KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ OBSZARÓW WIEJSKICH WIELKOPOLSKI
Małgorzata Dolata, Władysława Łuczka-Bakuła
ISBN 83-7160-419-X  
Wyd. 1
2006
s. 142
monografie
Dział: Ekonomia
Cena: 3.00 zł

koszykDo koszyka

Celem głównym książki jest rozpoznanie, analiza i ocena poziomu rozwoju  zróżnicowania przestrzennego infrastruktury gospodarczej występującej na obszarach wiejskich bądź obsługującej ludność tam zamieszkałą, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski. Stanowi ona próbę oceny przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju poszczególnych elementów składowych infrastruktury gospodarczej najsilniej związanych z rozwojem wsi i poprawą poziomu życia ludności wiejskiej. Stanowią one tzw. minimum zagospodarowania infrastrukturalnego i obejmują: sieć wodociągową, system odprowadzania i oczyszczania ścieków, sieć drogową, sieć energetyczną, sieć telekomunikacyjną oraz gazową.

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenieoszenie do planu wydawniczego 2016- pdf Zgłoszenie do planu wydawniczego 2018

Nasze czasopisma

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
WieÂści Akademickie