978-83-7160-469-0.jpg
STATYSTYKA MATEMATYCZNA DLA BIOLOGÓW
Anita Dobek, Tomasz Szwaczkowski
ISBN 978-83-7160-469-0  
Wyd. 1
2007
s. 211
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Inne (chemia, fizyka, matematyka, języki obce)
Cena: 23.00 zł

koszykDo koszyka

Posługiwanie się metodami statystycznymi w naukach biologicznych jest konieczne, dlatego w programie studiów na kierunku biologia znalazł się przedmiot obejmujący podstawy statystyki matematycznej i biometrii. Wielu studentów ma niestety kłopoty z właściwym zrozumieniem przedmiotu. Jedną z przeszkód jest na pewno konieczność wprowadzenia dużej liczby nowych pojęć, do których zrozumienia studenci nie mają odpowiedniego przygotowania. Opracowany podręcznik powstał na podstawie prowadzonych od kilku lat wykładów.
W części pierwszej obejmuje on podstawy rachunku prawdopodobieństwa, będące wprowadzeniem do statystyki matematycznej, oraz elementy statystyki matematycznej. Część druga zawiera podstawowe metody wnioskowania statystycznego. Jakkolwiek książka wyrasta z doświadczeń pracy ze studentami biologii, to jednak zaprezentowane w niej metody mają charakter uniwersalny, może więc służyć także studentom innych kierunków przyrodniczych.