rozprawa.jpg
OZDOBNE GATUNKI I ODMIANY CZOSNKU (ALLIUM L.). ANALIZA GENETYCZNA I MIKROMORFOLOGICZNA. METODY PĘDZENIA ROŚLIN.
Agnieszka Krzymińska
Zesz. Nr 392
2008
s. 65
rozprawy naukowe
Dział: Ogrodnictwo
Cena: 16.50 zł

Nakład wyczerpany