978-83-7160-497-3.jpg
SUBSTANCJE DODATKOWE W PRZETWÓRSTWIE MIĘSA
Waldemar Uchman (red.)
ISBN 978-83-7160-497-3  
Wyd. 2 uzup. i poszerz.
2008
s. 320
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
Cena: 14.00 zł

koszykDo koszyka

Stosowanie substancji dodatkowych w przetwórstwie mięsa zyskało zarówno wielu zwolenników - szczególnie wśród producentów, jak i przeciwników - zwłaszcza w grupie konsumentów.Dla pierwszych dodatki są dobrym narzędziem do uzyskania powtarzalnej jakości przy zróżnicowanym surowcu oraz zabezpieczają trwałość,a "przy okazji" poprawiają efektywność ekonomiczną produkcji.Drudzy widzą w tych substancjach główną przyczynę niskiej jakości wyrobów.Obserwowane istotne pogorszenie jakości produktów zawierających różne dodatki przeważnie jest skutkiem nieumiejętności ich stosowania lub nieprzestrzegania opracowanych zaleceń. Prezentowana publikacja przybliża czytelnikowi problematykę wykorzystania substancji dodatkowych w racjonalnie prowadzonym procesie produkcji wyrobów mięsnych.Ma na celu przedstawienie właściwości różnych grup dodatków-ich zalet i wad oraz niebezpieczeństw związanych z ich używaniem.Zawiera informacje zarówno podstawowe,jak i technologiczne.Uwzględnia też ograniczenia prawne w stosowaniu dodatków. Książka jest przeznaczona głównie dla technologów zatrudnionych w przetwórstwie mięsnym,rybnym,garmażeryjnym oraz koncentratów spożywczych.Ze względu na informacje podstawowe i opisy metodyczne powinna być wykorzystana jako pomoc dydaktyczna dla słuchaczy różnych studiów związanych z technologią żywności.

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenieoszenie do planu wydawniczego 2016- pdf Zgłoszenie do planu wydawniczego 2018

Nasze czasopisma

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
WieÂści Akademickie