rozprawa.jpg
WPŁYW WYBRANYCH WARUNKÓW TECHNOLOGICZNYCH NA EFEKTYWNOŚĆ OBRÓBKI MAS WŁÓKNISTYCH NADTLENKIEM WODORU W ŚRODOWISKU KWAŚNYM I ALKALICZNYM
Adam Wójciak
Zesz. Nr 396
2008
s. 140
rozprawy naukowe
Dział: Technologia Drewna
Cena: 21.00 zł

Nakład wyczerpany

 

Zasadniczym celem pracy jest ocena efektywności działania nadtlenku wodoru jako środka rozjaśniającego masy włókniste w trakcie dwustopniowej obróbki w środowisku kwaśnym i alkalicznym. Badania wykazały możliwość stosowania nadtlenku wodoru w środowisku kwaśnym jako aktywatora ligniny i ugrupowań barwnych przed właściwym bieleniem w środowisku alkalicznym. W zakresie wstępnej obróbki w środowisku kwaśnym, zamierzeniem autora było nie tylko rozpoznanie tendencji zmian wskaźników chemiczno-technologicznych, ale również próba wyznaczenia warunków obróbki zbliżonych do optymalnych i wzbogacenie stanu wiedzy o reaktywności kwaśnego  roztworu nadtlenku wodoru w stosunku do składników mas włóknistych. W zakresie obróbki w środowisku alkalicznym badano optymalne warunki dozowania stabilizatorów nadtlenku wodoru: siarczanu magnezu i krzemianu sodu