rozprawa.jpg
ANALIZA GENETYCZNO-HODOWLANA MIESZAŃCÓW I LINII SOI OTRZYMANYCH Z KRZYŻOWANIA MIĘDZYGATUNKOWEGO GLYCINE MAX X GLYCINE SOJA
Jerzy Nawracała
Zesz. Nr 394
2008
s. 129
rozprawy naukowe
Dział: Rolnictwo i Bioinżynieria
Cena: 23.00 zł

Nakład wyczerpany

Głównym celem przeprowadzonych doświadczeń była kompleksowa ocena mieszanców i linii soi otrzymanych z krzyżowania międzygatunkowego G. max  x G. soja obejmująca: krzyżowanie dialleliczne, analizę zmienności mieszańców pokolenia F3, ocenę wyprowadzonych linii.