rozprawa.jpg
WPŁYW WYSOKOWYDAJNEJ MASY BCTMP Z DREWNA IGLASTEGO NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI PAPIERU
Ewa Drzewińska
Zesz. Nr 389
2008
s. 108
rozprawy naukowe
Dział: Technologia Drewna
Cena: 16.50 zł

Nakład wyczerpany

Na podstawie przeglądu literatury technicznej należy stwierdzić, że w gospodarce wolnorynkowej cechującej się dominującym rynkiem odbiorców papieru barwa wytworów papierniczych ma znaczenie szczególne.Trzeba bowiem pamiętać, że barwa wytworu papierniczego  ściśle wiążę się z postrzeganiem właściwości użytkowych tych wytworów i wpływa na ekonomikę procesu wytwarzania papieru i ich marketing.  Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu użytej masy BCTMP na barwę mas lignocelulozowych oraz ich podatność na barwienie barwnikami bezpośrednimi, podnoszenie białości wybielaczami optycznymi i zmianę barwy pod wpływem światła.