rozprawa.jpg
WYBRANE GATUNKI GRZYBÓW RODZAJU ALTERNARIA W NASIONACH MARCHWI - ICH LOKALIZACJA,TOKSYNOTWÓRCZOŚĆ,WPŁYW NA WIGOR I KIEŁKOWANIE NASION ORAZ WSCHODY
Hanna Dorna
Zesz. Nr 386
2007
s. 97
rozprawy naukowe
Dział: Ogrodnictwo
Cena: 30.00 zł

Nakład wyczerpany

Marchew (Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Schube. et G. Marten) należy do najpopularniejszych warzyw na świecie. Można ją spożywać przez cały rok  zarówno w formie świeżej, jak i przetworzonej.Jest surowcem do produkcji mrożonek,suszu,soków,napojów i odżywek. Celem pracy jest : ocena występowania A. alternata, A. dauci i A. radicina na powierzchni i wewnątrz nasion marchwi ; określenie toksynotwórczości wybranych izolatów grzybów A. alternata, A. dauci i A. radicina oraz ich wpływu na wigor i kiełkowanie nasion oraz wschody ; ocena lokalizacji A. alternata, A. dauci i A. radicina w nasionach inokulowanych tymi grzybami oraz naturalnie przez nie zasiedlonych.