978-83-7160-546-8.jpg
ANALIZA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI I REORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNEGO
Rafał Baum, Dariusz Majchrzycki, Benedykt Pepliński, Karol Wajszczuk
ISBN 978-83-7160-546-8  
Wyd. I
2009
s. 166
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Ekonomia
Cena: 14.00 zł

Nakład wyczerpany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja ta adresowana jest do tych wszystkich, którzy chcą zdobyć gruntowną wiedzę na temat wykonywania analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa rolnego oraz opracowywania perspektywicznego planu jego rozwoju – biznesplanu.

Na rynku wydawnictw akademickich brakuje zwartego opracowania, które w sposób kompleksowy ujmowałoby problematykę funkcjonowania przedsiębiorstwa rolnego w zakresie organizacyjnym, produkcyjnym, ekonomicznym i marketingowym oraz byłoby pomocne w opracowaniu projektów restrukturyzacyjnych i biznesplanów. Niniejsza publikacja, przeznaczona dla studentów oraz doradców, konsultantów, a także kadry kierowniczej, wypełnia tą lukę, stając się przydatnym narzędziem zarówno w dydaktyce, jak i praktyce gospodarczej.