978-83-7160-558-1.jpg
ENDOGENNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH POMORZA ŚRODKOWEGO
Luiza Ossowska, Walenty Poczta
ISBN 978-83-7160-558-1  
Wyd. I
2009
s. 160
monografie
Dział: Ekonomia
Cena: 26.00 zł

koszykDo koszyka

Region jest pojęciem złożonym, interdyscyplinarnym. Można jednak wyróżnić kilka opisujących go cech charakterystycznych. Region jest częścią większego terytorium, a jednocześnie jego obszar łączą pewne cechy wspólne, które odróżniają region od terenów przyległych. Takim właśnie zjawiskiem wielowymiarowym jest Pomorze Środkowe. Wskazują na to różnorodne właściwości: podobne aspekty historyczne, specyfikacja geograficzno-gospodarcza czy problemy społeczne. Nie ulega wątpliwości, że obszary wiejskie Pomorza Środkowego wymagają aktywizacji. Jest to między innymi konsekwencja występowania w przeszłości państwowych gospodarstw rolnych, będących główną formą organizacji rolnictwa. Ich upadek oraz likwidacja przyczyniły się do powstawania poważnych problemów społeczno-gospodarczych, wśród których wysokie bezrobocie jest odczuwane najbardziej dotkliwie. Szansą tych obszarów jest wielofunkcyjność. Głównym celem badań przedstawionych w publikacji było określenie kierunków rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Środkowego z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych oraz funkcji podstawowych regionu.