978-83-7160-573-4.jpg
ACCESS 2007. ĆWICZENIA Z BAZ DANYCH
Marek Tabert
ISBN 978-83-7160-573-4  
Wyd. I
2010
s. 205
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Inne (chemia, fizyka, matematyka, języki obce)
Cena: 7.00 zł

koszykDo koszyka

W książce przedstawiono zasady budowy baz danych tworzonych za pomocą programu Microsoft Access w wersji Access 7. Omówienie podstaw teoretycznych baz danych ograniczono do niezbędnego minimum, koncentrując się na zadaniach – ćwiczeniach. Pokazują one wszystkie konieczne działania, prowadzące stopniowo do zamierzonego rezultatu. Większość z nich zilustrowano zrzutami ekranowymi. Użytkownik programu może więc kontrolować obraz uzyskany na ekranie komputera, porównując go z obrazem zamieszczonych w tekście.

Skrypt obejmuje podstawowy materiał dydaktyczny przeznaczony głównie dla studentów Wydziału Ekonomiczno-Społecznego oraz Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Część zawartej w nim problematyki została rozszerzona w stosunku do wymagań programu studiów.

Praca zawiera szczegółowe opisy postępowania podczas rozwiązywania wszystkich kluczowych problemów, które są potrzebne do samodzielnego konstruowania baz danych. Dlatego może być również użyteczna dla szerokiego grona czytelników, zwłaszcza dla ekonomistów, pracowników administracji i kadry kierowniczej różnego typu jednostek gospodarczych oraz instytucji.

Bazy danych są coraz powszechniej stosowane w przedsiębiorstwach oraz instytucjach administracji publicznej, wszędzie tam, gdzie informacja jest gromadzona, wyszukiwana i przetwarzana. Znajomość zasad tworzenia oraz funkcjonowania baz podnosi kwalifikacje pracowników, a ich wykorzystanie zwiększa efektywność zarządzania każdą instytucją.

Program Access 2007 jest wyposażony w interfejs umożliwiający użytkowanie narzędzi programistycznych przez osoby, które nie mają wykształcenia informatycznego.

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenieoszenie do planu wydawniczego 2016- pdf Zgłoszenie do planu wydawniczego 2018

Nasze czasopisma

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
WieÂści Akademickie